Spring naar inhoud

vrienden

Subsidies nemen af en kosten nemen toe. Daarom zijn wij op zoek naar vrienden die ons met een kleine jaarlijkse bijdrage willen steunen. Al voor € 15,- bent u vriend en zorgt u er voor dat wij kunnen doorgaan met zingen en optreden. Bent u vriend dan houden wij u natuurlijk op de hoogte van al onze activiteiten. De nieuwsbrief van 2016 ( 2015, 2014) vindt u hier.

Hoe wordt u vriend?
Stuur een mailtje naar koorkwintessens@xs4all.nl met vermelding van vriend of stort € 15,- (meer mag ook) op NL27RABO0123414512 t.n.v. 'Vrouwenkoor Kwintessens' te Amstelveen met vermelding van uw adresgegevens of e-mailadres (waarbij u @ vervangt door een ,).
Wij hopen op uw steun.