Spring naar inhoud

koor aan het woord 2012

 Aanbiddelijke muziek!

Is dat niet waar we iedere week voor komen? Ik dacht het wel.
Afgelopen week zwoegden wij op de muziek van Emmanuel Chabrier!
Wat een prachtig lied. Hier moeten wij iets moois van maken en zo te horen gaat dat wel lukken. Het is altijd leuk om wat van de achtergrond te weten, dan zing je nog geïnspireerder.
À la musique is een vocaal werk, geschreven voor hoge vrouwenstemmen, een solo sopraan en orkest of piano. De woorden zijn van de dichter Edmond Rostand. Deze muziek is geschreven om een huis in te wijden. Meestal doet de Pastoor dit met een wijwaterkwast (vroeger meer dan nu!), maar deze keer was het een gift voor Jules Griset. Het werd gezongen door een amateurkoor en aan de piano zat Chabrier zelf. De eerste publiekelijke uitvoering was op 23 maart 1891 in het Théâtre du Châtelet in Parijs. À la Musique was ook het favoriete stuk van Claude Debussy. Het stuk werd gebruikt bij de opening van het Théâtre des Champs-Elysées op 2 april 1913. Debussy was er zo weg van dat hij de dirigent vroeg om het stuk nogmaals te spelen. Nou meiden als wij goed ons best doen, krijgen wij misschien ook nog eens een dergelijk verzoek.

Tonneke, maart 2012

À la Musique

Aanbiddelijke muziek, o Godin!
Die de kinderjaren wiegt en de ouderdom pleziert
En die door je klanken het hart
Van de blonde jongeling verwart!

Je laat ons varen naar de ideale oever.
Aanbiddelijke muziek, o Godin!
Moeder der herinnering, voedster van de droom,
Jou roepen wij vandaag op
onder dit dak!

Wij wijden jou dit huis,
Wees zijn bewoners goedgezind;
En schenk hun zulke lieflijke momenten
Dat zij ’t verglijden van de tijd vergeten!

Laat je hemelse manna regenen
Op hun gasten en op henzelf,
En breid elke dag hun kleine groep
Muziekminnaars verder uit.

Giet over ons uit de kruiken
Van de meesters die Goden waren
Hun melodieuze ‘andantes’
En hun heerlijke nocturnes!

En mogen ook de minst gevoelige zielen
Getroffen worden door ontroering
Bij het horen van de lieflijke koren
Van jonge vrouwenstemmen!

Wees de Beschermgodin,
O, Muziek, van deze haard,
En laat daar altijd branden
De troostende vlam van je kunst!

En mogen allen die trouw van hart zijn
En binnen deze muren samenkomen,
Boven hun hoofden de wind
Van jouw machtige vleugel voelen!

Aanbiddelijke Muziek, o Godin!....

Vertaling Frits Vliegenthart