Spring naar inhoud

koor aan het woord 2012

Enthousiasme

Noodgedwongen een aantal weken de koorrepetities moeten missen. En gemist heb ik zowel het zingen  als de warme sfeer die wij met elkaar hebben! Het was dan ook voor mij weer genieten om 12 maart weer te kunnen mee repeteren en het weerzien met een ieder was een warm bad. De eerste twee repetities ben ik ook nog door twee koorleden thuis opgehaald, wat voor hen een behoorlijke omweg betekende daar ik in Amsterdam woon.
Ook onze jaarlijkse ALV heb ik, vanuit mijn rol als secretaris, spijtig genoeg niet kunnen bijwonen. De gelegenheid om als bestuur, enerzijds verantwoording af te leggen en aan de andere kant vooral om - in alle rust - van de leden zelf te horen wat zij van het afgelopen jaar vonden, en hoe zij naar de toekomst toe over een aantal concrete zaken denken.
Begin 2013 vindt ons 20 jarige jubileum plaats en een vijftal koorleden is al bezig met de voorbereidingen, zo bijzonder.

Muziek
Over ons repertoire en de keuze daarvan door onze muziekcommissie ben ik, en zo ik hoor ook vele andere koorleden, zeer enthousiast. De muziekcommissie slaagt erin om drie- en vierstemmige nummers voor een vrouwenkoor te bemachtigen, wat niet altijd makkelijk schijnt te zijn en wat hen wonderwel lukt. De nummers: 'Caresse sur l’Ocean'  van Bruno Coulars en zeker ook 'I Attempt from Love’s Sikness to Fly' van Henry Purcell zitten dan ook de hele week in mijn hoofd.
Hoewel ik in de aanloop tot Pasen niet stop met het draaien van Bach’s Mattheus zit onze 'eigen' muziek toch nog dieper. Hoewel er de mogelijkheid bestaat om ook de 'Mattheus' als een meezingconcert (een achttal repetities) in te zingen en uit te voeren in het Concertgebouw in 2013 en min of meer tot 'eigen' muziek te maken.

Ik kijk uit naar 21 april, wanneer we weer een studiedag met een gastdocente hebben om ons te verbeteren en waar een ieder voor de lunch een gerecht maakt, c.q. (fris)drank meeneemt. Fijn om dat voor onszelf te doen.

Ellen, april 2012