Spring naar inhoud

koor en programma

Wij zingen over blijheid, toorn en verdriet, over liefde en afscheid nemen, kortom over het leven. Dit alles komt langs in liederen uit vervlogen tijden en meer nabije jaren. Dat doen we met passie en plezier, met groot enthousiasme, betrokkenheid en veel humor.

Programma van optreden in 2020:
Wegens Corona crisis tot nader order afgelast.

Het koor kenmerkt zich door een afwisselend repertoire. Het brengt een combinatie van (licht) klassieke muziek met uitstapjes naar de wereldmuziek en de hedendaagse muziek. Er wordt meerstemmig gezongen in vele talen.

Kwintessens staat onder leiding van dirigente Justina Oosters.

Kwintessens verzorgt regelmatig concerten (uitgevoerde concerten) voor een breed publiek, doet mee aan korenfestivals en treedt - ook op uitnodiging - op bijvoorbeeld in zorgcentra. Bij kerstconcerten kan het publiek meezingen. Wilt u een optreden van Kwintessens bijwonen of wilt u dat het koor bij een evenement van u optreedt, neemt u dan gerust contact met ons op.

De repetities vinden plaats op maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur in 'Huis aan de Poel' in Amstelveen. De vakanties van het basisonderwijs in regio Nederland Noord worden aangehouden. Tijdens de repetities wordt ook aandacht besteed aan stemgebruik. Jaarlijks wordt er een studiedag georganiseerd en soms een koorweekend.

Het koor is een vereniging en een keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waarin het beleid en de toekomstplannen van het koor worden besproken. Het bestuur bestaat uit drie personen in de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Suggesties van de koorleden voor het repertoire zijn van harte welkom.
Kwintessens ontvangt (een bescheiden) subsidie van de gemeente Amstelveen. Hierdoor kan de contributie laag worden gehouden.