Spring naar inhoud

koor en programma

Wij zingen over blijheid, toorn en verdriet, over liefde en afscheid nemen, kortom over het leven. Dit alles komt langs in liederen uit vervlogen tijden en meer nabije jaren. Dat doen we met passie en plezier, met groot enthousiasme, betrokkenheid en veel humor.

Programma van optreden in 2021:
SLOTCONCERT zaterdag 26 juni (afhankelijk van dan geldende maatregelen).
Na ruim 25 bloeiende jaren is helaas het einde van Vrouwenkoor Kwintessens in zicht. Wij hopen dat u en ons tegen die tijd een feestelijk afscheidsevenement is gegund!

Het koor kenmerkt zich door een afwisselend repertoire. Het brengt een combinatie van (licht) klassieke muziek met uitstapjes naar de wereldmuziek en de hedendaagse muziek. Er wordt meerstemmig gezongen in vele talen.

Kwintessens staat onder leiding van dirigente Justina Oosters.

Kwintessens verzorgde regelmatig concerten (uitgevoerde concerten) voor een breed publiek, deed mee aan korenfestivals en trad- ook op uitnodiging - op bijvoorbeeld in zorgcentra. Bij kerstconcerten kon het publiek meezingen. Wilt u het slotconcert van Kwintessens bijwonen neemt u dan gerust contact met ons op.

Het koor is een vereniging en een keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waarin het beleid en de toekomstplannen van het koor worden besproken. Het bestuur bestaat uit drie personen in de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Suggesties van de koorleden voor het repertoire zijn van harte welkom.
Kwintessens ontvangt (een bescheiden) subsidie van de gemeente Amstelveen. Hierdoor kan de contributie laag worden gehouden.